Snabbkursen

Hur du snabbt skapar ett registerprogram.
Klicka på knappen ”Skapa nytt” för att skapa ett program.


(Klicka på bilden för att visa nästa)


Namnge programmet

Skriv in namnet på ditt program.
Klicka sedan på ”Ok” och på ”Öppna”.

kurs0030


Skapa ett register/tabell

Skapa ett nytt registret genom att klicka på fliken med plus-tecken.
Välj sedan ett namn på registret, skriv i detta fall in ’Avdelning’ och klicka på ”Ok”.

kurs0040


Ändra designen på registret

Ny syns det nya registret som en flik och en rubrik.
Klicka nu på ’Ändra’ för att lägga till fält i registret.

kurs0042


Lägg till textfält i registret

Nu ska vi lägga till det första fältet, det görs från listan till höger.
Klicka på ”Textfält” i lista och sedan knappen ”Lägg till”

kurs0050


Namnge fälten

Skriv in namnet som textfältet ska ha – i detta fall ”Avdelning”
Nu har vi lagt till det första fältet.

kurs0060


Lägg till fler fält

Lägg nu till 5 fält till: Adress, Adress 2, Postadress, Besöksadress och Växel genom att markera var och ett av fältet i listan och klicka på ’Lägg till’.

kurs0070


Redigera fält

Bra, nu har vi lagt till fem nya fält. Du ser var dom hamnade på bilden.
Nu vill vi ändra namnet på ett fält. Klicka på ’Växel’ för att ändra den texten.

kurs0080


Ändra namn på fält

Skriv sedan in texten ’Telefon’ och klicka ’Ok’.
(Även namnet på registret kan ändras genom att klicka på fliken ’Avdelning’)

kurs0090


Spara designen på registret

Nu återstår bara att spara registret. Klicka på ’Spara’ för att spara alla ändringar av hur registret ser ut.

kurs0100


Börja använda registret

Nu är det sparat och du kan direkt börja mata in data i registret. Använd tangenten ”TAB” för att hoppa mellan olika fält. PageUp och PageDown bläddrar mellan olika poster.

kurs0110

Såja, det var snabbkursen i hur man snabbt skapar ett register med registerprogrammet.

Det kommer snart en mer detaljerad kurs som tar upp andra och och nya funktioner i programmet.
för förstahandsinformation när nästa version släpps.

Mer information

Registerprogrammet innehåller några med kunder, personer, objekt som du kan titta på för att direkt i programmet se exempel på vad man kan skapa.
Om du inte sett den redan så kan du även i full aktion.