Excel till Access

Jag vill hjälpa dig ta dina Exceldata till nya höjder. Det är mycket informationen som sparas och bearbetas i Excel. Excel är inte gjort för att hantera stora mängder data men på grund av att det är så lätt att komma igång med Excel så är det där informationen hamnar!

Problemet

När mängden data och komplexiteten ökar så blir det ofta mycket tidskrävande att hantera data i ett kalkylprogram som Excel.

Många är det som försökt att gå vidare från Excel till databasen Access. Problemet är att det är en rätt stor tröskel att komma igång med Access och det tar rätt lång tid för nybörjare innan man ens har en tabell färdig där man kan mata in sina data.

Lösningen

Efter att ha hjälpt många, många företagare att spara mycket tid med program byggda i programmet Access vill jag nu hjälpa ännu fler att dra fördelar av att kunna hantera data effektivt i en databas och att på några minuter själva skapa egna enkla registerprogram och databaser.

Hur då?

    Det ska inte vara svårare än att:

  • Namnge programmet
  • Skapa register
  • Lägga till olika fält
  • Börja registrera

Vill du se hur enkelt det är, kolla in eller en .