Demoregister

Demo som följer med programmet visar fyra register.

Bild 1 – visar ett kundregister

demo0010

Bild 2 – visar ett kontaktregister

demo0020

Bild 3 – visar ett register med olika objekt

demo0020

Bild 4 – visar ett register med bilar

demo0020

Klicka på för att se hur man skapar dessa register!