Gör dina egna registerprogram

  • Skapa snabbt register med kunder, produkter, statistik och annan data
  • Hantera data som standardprogram inte kan hantera
  • Flytta data från Excel till en databas och hantera den effektivare

På några minuter har du ett eget program i Microsoft Access som du direkt kan börja använda eller bygga vidare på.

Programmet är så enkelt att använda att dom flesta snabbt kan komma igång att skapa egna dataprogram och direkt börja använda programmen.

Mer avancerade användare kommer även kunna bygga vidare på programmet med hjälp av alla databasfunktioner, VBA och annat som finns i Access.


Microsoft Access är en databas och ett utvecklingsverktyg för att skapa windowsprogram
Läs mer om


Jag hjälper er skapa lättanvända och tidsbesparande program i Access

Vill ni istället ha hjälp att ta fram ett helt nytt program speciellt anpassat till er verksamhet kan ni kontakta mig Micke Falk på Accesskonsult som jobbat med Microsoft Access ända sedan 1993 och även är den som har skapat registerprogrammet.

Troligtvis kan jag hjälpa er att bli mycket mer effektiva och spara in en hel del tid. Tid som ni kanske kan spara in under flera år framöver och istället lägga den tiden på helt andra saker ni vill göra.